ليست مشتريان شركت متال صنعت
پرینت
معرفی
 
 نام شركت
 نوع دستگاه  نام شهرستان
 بتن آماده توحيد  بچينگ مدلTSB سهند
 بتن آماده مهندس عليزاده
  بچينگ مدلTSB آذرشهر
 ماسه شويي جهان ماسه
 تجهيزات دانه بندي شن وماسه
 تبريز
 مسكن مهر بوكان  بچينگ مدلTSB  بوكان
 ماسه شويي نامدار
 تجهيزات دانه بندي شن وماسه تبريز
شهرك صنعتي خوي
  بچينگ مدلTSB خوي
 ماسه شويي بليلا(نظام دوست)
 تجهيزات دانه بندي شن وماسه تبريز
شركت ياشيل راه
 بچينگ مدلTSB اورميه
 ياقوت صنعت(عليرضا زنوزي)
 بچينگ مدلTSB تبريز
 شركت حراره
 تجهيزات دانه بندي شن وماسه كيش
 شركت ديزج كار
 بچينگ مدلTSB اورميه
 نمايندگي عراق
 بچينگ مدلTSDاربيل عراق
 اقاي مهندس مقدس پور
 تجهيزات دانه بندي شن وماسه مشهد
 شركت تجهيز كانال ارس
 بچينگ مدلTSB پارس آباد
 معدن پوكه اكبري
 تجهيزات دانه بندي شن وماسه تبريز
 شركت رگه
 تجهيزات دانه بندي شن وماسه تبريز
 شركت ماسه آژند
 بچينگ مدلTSB مسكن مهر اهر
 آقاي غضنفري
 بچينگ مدلTSC اردبيل
 شركت آرتا راهسازان يكتا كار
 تجهيزات دانه بندي شن وماسه تبريز
 آقاي عبداللهي
 تجهيزات دانه بندي شن وماسه تبريز
 نمايندگي عراق
  بچينگ مدلTSCار بيل  عراق
 نمايندگي عرلق
  بچينگ مدلTSDسليمانيه عراق
 ماسه شويي لطفي
  بچينگ مدلTSB پارس آباد
قطعات بتني سبك تقي زاده
  تجهيزات دانه بندي شن وماسه تبريز
 ماسه شويي رنجبر
  تجهيزات دانه بندي شن وماسهتركمنچايي
شرکت پویا آذرآب مغان بچینگ پلانت یک متری تر و خشک
شهرستان پارس آباد
مهندس غضنفری
بچینگ پلانت یک متری تر و خشک
اردبیل
ماسه شویی سنگ نای برادران
تجهيزات دانه بندي شن وماسهتبریز
مهندس اکبری
خط تولید پوکه
بستان آباد
مهندس نقی زاده
خط تولید پوکه
شهرستان باسمنج
عبداللهی تجهيزات دانه بندي شن وماسهشهرستان باسمنج